Information om veteranbilar

Äldre bilar brukar oftast kallas för veteranbilar. Veteranbilar brukar oftast uppskattas till bilar som är äldre än 30 år, men enligt trafikverkets riktlinjer räknas en bil som veteranbil om den är tillverkad före 1950. Enligt FIVA, en fransk motorfordonsorganisation, ska veteranbilar uppdelas i olika grupper beroende på när de är tillverkade. Den äldsta gruppen kallas ”Antique” och är för veteranbilar tillverkade före 1905, den andra gruppen kallas ”Veteran” och är för bilar tillverkade mellan 1905 och 1918, den tredje gruppen kallas för ”Vintage” och är bilar tillverkade mellan 1919-1930, den fjärde gruppen kallas ”Classic” och är för bilar tillverkade 1931-1945 och gruppen för de nyaste veteranbilarna kallas för ”Post 45” och är tillverkade mellan 1946-1960. Det är oftast amerikanska bilmodeller som är som mest eftertraktade bland veteranbilar.

Veteranbilar, tävlingar och utställningar
Det finns en hel del utställningar och tävlingar för veteranbilar, en del engångstävlingar men även en del som är återkommande årligen. Somliga tävlingar tillåter enbart specifika bilar, från de olika grupperna, att tävla, som till exempel en brittisk tävling som endast tillåter veteranbilar från den äldsta eran, det vill säga ”Antique”, att tävla.
I Sverige har vi en del utställningar och tävlingar, och en av de största i Sverige kallas ”Wheels & Wings”, där tusental besöker utställningen årligen.